Wie is Karin?

Ik ben Karin Heeren, ik ben geboren in 1963 en heb inmiddels ruime ervaring, zowel professioneel als eigen levenservaring. Ik heb de overtuiging dat alle levensomstandigheden die je zelf meemaakt en de keuzes die je maakt over bijvoorbeeld opleiding en verdere scholing uiteindelijk het mens van je maakt wat je in het hier en nu bent.

Na de middelbare school heb ik een hele andere keuze gemaakt dan waar ik nu ben, na een HBO opleiding jaren in het bedrijfsleven gewerkt, trouwen en kinderen krijgen besloot ik op mijn 35e levensjaar opnieuw te gaan studeren en kwam in zorg- en welzijnsland terecht. Ik heb vele jaren intensief gewerkt in onder andere de vrouwenopvang, de maatschappelijke- en daklozenopvang, als coördinator bij een instelling voor psychiatrie en tenslotte in een ambulant team voor aanpak huiselijk geweld. In deze tijd was ik ook vertrouwenspersoon bij een grote zorginstelling, gaf ik sociale vaardigheidstraining aan kinderen en jongeren en verzorgde (methodiek)trainingen voor teams in de gezondheidszorg. In 2013 heb ik besloten om samen met mijn partner verder vorm te geven aan Larazorg, een kleinschalige woongroep voor mensen die op wat voor terrein dan ook hulp nodig hebben. Tegelijkertijd heb ik een aanvullende opleiding gevolgd bij de Kleine Tiki als creatief dynamisch coach.

Alle ervaringen die ik heb opgedaan, zowel in een prachtig maar ook ingewikkeld werkveld als in heel veel privé situaties, maken dat ik als mens geworden ben die ik nu ben. Voor mij is dat een basis om als coach met mensen aan de slag te gaan.